ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មេសា 24, 2019

ប្រទេសកម្ពុជា បានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី ៧៩ នៃ UNGA73 ដើម្បីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃពហុបក្សនិងការទូតដើម្បីសន្តិភាព

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រទេសកម្ពុជា បានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី ៧៩ នៃ UNGA73 ដើម្បីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃពហុបក្សនិងការទូតដើម្បីសន្តិភាព នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអ.ស.បនៅញូវយ៉ក។