ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​ឧសភា 19, 2019

ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក បានជួបប្រជុំនៅCapitol Hill ជាមួយ ឯកឧត្តម Ted Yoho តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក បានជួបប្រជុំនៅCapitol Hill ជាមួយ ឯកឧត្តម Ted Yoho តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida ដើម្បីពិភាក្សាលើការ  វិវត្តក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជា – អាមេរិក និងបញ្ហាដ៏ទៃទៀតដែលមានផលប្រយោជន៍រួម។