ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​ឧសភា 19, 2019

ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន  ព្រមទាំងសហការី   បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យវិសាខបូជា

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន  ព្រមទាំងសហការី   បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យវិសាខបូជា នៅវត្តខ្មែរចំនួន២ គឺវត្តខ្មែរសាមគ្គី និងវត្តបារមីគីរីខេមរាភ្នំបិតាធំ  នៅខេត្តកាណាហ្គាវា ប្រទេសជប៉ុន។