ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 31, 2019

ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីនៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាតំណាងរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញបច្ចេកទេសដោះមីនកម្រិតខ្ពស់ ថ្នាក់តំបន់ និងអាស៊ាន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីនៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាតំណាងរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញបច្ចេកទេសដោះមីនកម្រិតខ្ពស់ ថ្នាក់តំបន់ និងអាស៊ាន សម្រាប់គ្រូបង្គោល ក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។