សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មិថុនា 1, 2019

លទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា-០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩។