សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • មិថុនា ១០, ២០១៩

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋហុងគ្រី ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។