ព័ត៌មាន

  • មិថុនា ១១, ២០១៩

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជំនួបសម្តែងការគួរសមរបស់ ឯកឧត្តម Eldeen Husaini BIN MOHD HASHIM ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំងថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ី ប្រចាំកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជំនួបសម្តែងការគួរសមរបស់ ឯកឧត្តម Eldeen Husaini BIN MOHD HASHIM ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំងថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ី ប្រចាំកម្ពុជា។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/31996