សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មិថុនា 13, 2019

លិខិតតវ៉ារបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរី ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mediacorp នៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Channel News Asia (CNA) ចំពោះការចុះផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ CNA ក្រោមចំណងជើង “China’s Chequebook Diplomacy” ។