សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មិថុនា 23, 2019

លទ្ធផលនៃការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងកិច្ចប្រជុំចំនួន ៣ ជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានផ្សេងទៀត នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៤។