សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កក្កដា 1, 2019

សាររំលែកទុក្ខរបស់ឯកឧត្តម VIVIAN BALAKRISHNAN រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរី ជូន ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ចំពោះការបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងការដួលរលំអគារនៅខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។