ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កក្កដា 1, 2019

ឯកឧត្ដម សុក ជា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា អមដោយលោក ម៉ៅ ដារ៉េត លេខាធិការទី១ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងឯកអគ្គរាជទូត/រដ្ឋទូតអាស៊ាន និងសមាគមន៍សហគ្រិនវ័យក្មេងមីយ៉ាន់ម៉ា

នៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្ដម សុក ជា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា អមដោយលោក ម៉ៅ ដារ៉េត លេខាធិការទី១ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងឯកអគ្គរាជទូត/រដ្ឋទូតអាស៊ាន និងសមាគមន៍សហគ្រិនវ័យក្មេងមីយ៉ាន់ម៉ា នៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គូន។