ដំណឹង

  • ខែ​កក្កដា 7, 2019

អបអរសាទរខួប១១ឆ្នាំ នៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបតិកភណ្ឌពិភពលោក (៧ កក្កដា ២០០៨-៧ កក្កដា ២០១៩)។