ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កក្កដា 18, 2019

ឯកឧត្ដម សុក ជា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហភាព   មីយ៉ាន់ម៉ា  បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Thaung Tun រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបរទេសនិងវិនិយោគ

នៅ​ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្ដម សុក ជា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហភាព   មីយ៉ាន់ម៉ា អមដោយលោកស្រី ឌី យឿន ទីប្រឹក្សា រួមជាមួយឯកអគ្គរាជទូត/រដ្ឋទូតនៃបណ្តាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប្រចាំមីយ៉ាន់ម៉ា បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Thaung Tun រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបរទេសនិងវិនិយោគ ស្តីពីបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាថ្ងៃអនាគត នៅសណ្ឋាគារ Novotel នៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គូន ។