ព័ត៌មាន

  • កក្កដា ៣១, ២០១៩

ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥២ នៅទីក្រុងបាងកក

ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥២ នៅទីក្រុងបាងកក ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ ប្រាយុទ្ធ ច័ន្ទអូចា។