ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 1, 2019

ជំនួបទ្វេភាគីរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម Winston Peters ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម នូវែលហ្សេឡង់

ជំនួបទ្វេភាគីរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម Winston Peters ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម នូវែលហ្សេឡង់ នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងបាងកក។