ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 3, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី២៦

នៅរសៀលថ្ងៃទី ០២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី២៦។