សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • សីហា ៥, ២០១៩

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន   នឹងអញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងហ្សាការតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ។