ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 13, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ ត្រួតពិនិត្យការងារពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៩

នៅរសៀលថ្ងៃទី១៣ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ ត្រួតពិនិត្យការងារពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។