សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • សីហា ១៦, ២០១៩

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹងធ្វើជាសហប្រធានជាមួយឯកឧត្តម ផាម ប៊ិញមិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដើម្បីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា-វៀតណាមលើកទី១៧ ពីថ្ងៃទី២០-២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។