ព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 8, 2016

អាហារពេលល្ងាចក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤៩ ឆ្នាំ នៃការបង្កើតអាស៊ាន

អាហារពេលល្ងាចក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤៩ ឆ្នាំ នៃការបង្កើតអាស៊ាន នាថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

img_1949

img_1948

img_1945

img_1944

 

img_1916

img_1918

img_1920

img_1922

img_1926

img_1931

img_1932

img_1933

img_1934

img_1936

img_1937

img_1942