ព័ត៌មាន

  • សីហា ១៩, ២០១៩

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបជាមួយឯកឧត្តម Oh Nak-young ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ប្រចាំកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១០:៣០ ព្រឹក ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបជាមួយឯកឧត្តម Oh Nak-young ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ប្រចាំកម្ពុជា នៅទីស្តីការក្រសួង ។