ព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 3, 2016

ជំនួបសំដែងការគួរសម និងជំរាបលា ចំពោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ដោយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា

ជំនួបសំដែងការគួរសម និងជំរាបលា ចំពោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ដោយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា នាថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

img_1083

img_1082

img_1081

img_1079

 

img_1073