ព័ត៌មាន

  • សីហា ២១, ២០១៩

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់ ឯកឧត្តម Narikazu SUZUKI

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១៥:០០ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់ ឯកឧត្តម Narikazu SUZUKI អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសភានៃប្រទេសជប៉ុន  នៅទីស្តីការក្រសួង ។

ទល្ធផលនៃជំនួប៖ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/35303