សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 28, 2019

លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់លោក ហ្គីលប៊ែត អេហ្វ ហ៊ូងបូ (Gilbert F. Houngbo.) ប្រធានមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម គោរពផ្ញើជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។