ព័ត៌មាន

  • សីហា ៣០, ២០១៩

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ប្រាក់​ សុខុន​ និងលោកជំទាវ​ បានអញ្ជើញចូលរូមក្នុងពិធីលៀងសាយភោជន៍ ពេលល្ងាច​ ដែលរៀបចំដោយឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​Francisco Guterres Lú Olo ប្រធានាធិបតីទីម័រឡេស្តេ​

នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៩​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៩​ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ប្រាក់​ សុខុន​ និងលោកជំទាវ​ បានអញ្ជើញចូលរូមក្នុងពិធីលៀងសាយភោជន៍ ពេលល្ងាច​ ដែលរៀបចំដោយឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​Francisco Guterres Lú Olo ប្រធានាធិបតីទីម័រឡេស្តេ​ និងលោកជំទាវ។