សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 10, 2016

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ដើម្បីចូលបំរើការងារក្នុងក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ទាញយកឯកសារ PDF