ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 6, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម សាលើមសៃ កុំម៉ាស៊ីត

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម សាលើមសៃ កុំម៉ាស៊ីត រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសឡាវ ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសឡាវ។

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារ ៖ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/35780