ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កញ្ញា 13, 2019

ឯកឧត្តម ជុំ សុន្ទរី ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក ចូលរួមក្នុងពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងរបស់ឯកឧត្តម Patrick Murphy

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  នៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ឯកឧត្តម ជុំ សុន្ទរី ឯកអគ្គរាជទូត​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋ​អាមេរិក បានចូលរួមក្នុងពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងរបស់ឯកឧត្តម Patrick Murphy ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា។