សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កញ្ញា ២៣, ២០១៩

លទ្ធផលនៃជំនួប រវាង ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយឯកឧត្តម Marek Libricky ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឆែកប្រចាំកម្ពុជា មាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។