ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 3, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជំនួបសំដែងការគួសមរបស់ឯកឧត្តម Thit Linn Ohn ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជំនួបសំដែងការគួសមរបស់ឯកឧត្តម Thit Linn Ohn ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំកម្ពុជា។

លទ្ធផលនៃជំនួប: https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/36611