ព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 11, 2016

ជំនួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតអាមេរិក នាថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

img_1185

img_1178

img_1166

img_1161

img_1140