សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 1, 2019

លទ្ធផល នៃជំនួបរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងជំទាវ Donica Pottie ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជា នៅស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងបាងកក កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ។