ដំណឹង

  • ខែ​វិច្ឆិកា 6, 2019

លោកជំទាវ អ៊ាត សោភា រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម SUZUKI Hideo

នៅរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោកជំទាវ អ៊ាត សោភា រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម SUZUKI Hideo ឧបការីរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងជាអគ្គនាយកសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសជប៉ុន នៅទីស្តីការក្រសួង។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/37487