ដំណឹង

  • ខែ​វិច្ឆិកា 7, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកបង្ហាញផ្ទាំងគំនូរនៅស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកបង្ហាញផ្ទាំងគំនូរនៅស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសខួបលើកទី៣០នៃការដួលរលំជញ្ជាំងប៊ែរឡាំង។