សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 7, 2019

លទ្ធផលជំនួបរវាងលោកជំទាវ អ៊ាត សោភា រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី និងឯកឧត្តម SUZUKI Hideo ឧបការីរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងជាអគ្គនាយកសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសជប៉ុន។