ដំណឹង

  • ខែ​វិច្ឆិកា 7, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស និងថ្លែងសង្កថាខ្លី

នៅល្ងាចថ្ងៃទី ០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស និងថ្លែងសង្កថាខ្លី នៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី២៥ នៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលីនៅកម្ពុជា។