សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 14, 2019

លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់លោកជំទាវ Heather Wheeler អនុរដ្ឋលេខាធិការសភា និងជារដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក នៃក្រសួងការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេស ផ្ញើជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកឃើញសាកសពជនជាតិអង់គ្លេស កញ្ញា Amelia Bambridge។