ដំណឹង

  • ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2019

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជំនួបសម្តែងការគួរសមដោយឯកឧត្តម Ri Kil Song

នៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជំនួបសម្តែងការគួរសមដោយឯកឧត្តម Ri Kil Song អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/37867