សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2019

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹង វិទ្យុអាស៊ីសេរី ដែលមានចេតនាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ក្នុងគោលបំណងបំភាន់សាធារណជនអំពីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប។