ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​តុលា 24, 2019

ឯកឧត្តម ឡុង ឌីម៉ង់ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ជួបជាមួយវិនិយោគិនកូរ៉េ

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ឡុង ឌីម៉ង់ ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីសក្ដានុពលសេដ្ឋកិច្ច និងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលវិនិយោគរបស់ កម្ពុជា ជូនក្រុមវិនិយោគិនកូរ៉េប្រមាណ៣០នាក់ ដែលមានបំណងបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគ និងអ្នកដែលកំពុងមានអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។