សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 19, 2019

លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម Ri Kil Song អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ(ស.ប.ប.កូរ៉េ) នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។