សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 5, 2019

លទ្ធផលជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្ដម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និង លោកជំទាវ ល្វីស មូស៊ីគីវ៉ាបូ (Louise Mushikiwabo) អគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិហ្រ្វង់កូហ្វូនី នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។