សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 10, 2020

លទ្ធផលនៃជំនួបរវាង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម Muhammad Faruk Khan ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសភាបង់ក្លាដែស និងគណៈប្រតិភូ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។