ដំណឹង

  • ខែ​មករា 17, 2020

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន នៅខេត្តញ៉ាចាងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំចង្អៀត៖ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/39874