សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 24, 2020

លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគណៈប្រតិភូសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែកមរា ឆ្នាំ២០២០។