ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មករា 23, 2020

ឯកឧត្តម ឈូក ប៊ុណ្ណា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំមីយ៉ាន់ម៉ា រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធានស្ថានបេសកកម្ម ការទូតអាស៊ាន

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ឈូក ប៊ុណ្ណា ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា រួមជាមួយនឹងសហការីនៃស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធានស្ថានបេសកកម្មការទូតអាស៊ាន  នៅសណ្ឋាគារវីនដ៍ហេមហ្គ្រេនដ៍ នៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គូន។