ព័ត៌មាន

  • ខែ​កក្កដា 1, 2016

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី២៤០ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នាថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ។

img_2738

img_2712

img_2708

img_2683

img_2677

img_2604

img_2637

img_2648