ព័ត៌មាន

  • ខែ​កក្កដា 2, 2016

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ចើញបើកបាឋកថា ស្តីពី វឌ្ឍភាពនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល២ទសវត្សរ៏ នៅថ្ងៃទី ០២ កក្កដា ២០១៦។

img_2831

img_2833

img_2837

img_2842

img_2926

img_2911

img_2896

img_2854

img_2848