ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 5, 2020

ឯកឧត្តម ចាយ ណាវុធ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំវៀតណាម ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Advance Visit Briefing

នៅថ្ងៃទី០៥  ខែមីនា  ឆ្នាំ ២០២០  ឯកឧត្តម ចាយ ណាវុធ​  ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម   អមដោយលោក ម៉ោ សុជាតិ លេខាធិការទី២ រួមជាមួយឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ ប្រាក់ ងួនហុង និងមន្រ្តីពិធីការការបទេស បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Advance Visit Briefing រៀបចំដោយក្រសួងការបរទេសវៀតណាម ពីថ្ងៃទី៥ ដល់៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីក្រុង Da Nang ប្រទេសវៀតណាម។