ព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 8, 2016

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញក្នុងពិធីបង្ហូតទង់អាស៊ាន ដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤៩ នៃទិវាអាស៊ាន

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញក្នុងពិធីបង្ហូតទង់អាស៊ាន ដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤៩ នៃទិវាអាស៊ាន នាថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេស។

img_1749

img_1775

img_1772

img_1766

img_1765

img_1762

img_1751

img_1776

img_1790

img_1791

img_1793

img_1795

img_1797

img_1807

img_1805

img_1800

img_1801

img_1799

img_1798

img_1808

img_1809

img_1810

img_1816

img_1817

img_1826